Učitavanje...

Odluka o visini stopa poreza na dohodak - Zatvoreno savjetovanje

Prema do sada važećem Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) godišnji porez na dohodak plaćao se po stopi od 20% na poreznu osnovicu do visine 47.780,28 eura, te po stopi od 30% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 47.780,28 eura.

Novom poreznom reformom Vlade Republike Hrvatske mijenja se cijeli niz zakona koji utječu na financiranje lokalne samouprave (Zakon o lokalnim porezima, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave).

Izmjenama Zakona o lokalnim porezima ukinut je prirez porezu na dohodak.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može svojom odlukom propisati visine poreznih stopa u granicama propisanim tim zakonom, tj. grad s manje od 30.000 stanovnika može propisati nižu stopu u granicama od 15% - 22,40% ( na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura), te višu stopu u granicama od 25% - 33,60 % (na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura).

S obzirom na navedenu odredbu, ukazala se potreba za donošenjem Odluke o visini stopa poreza na dohodak.

Predloženom Odlukom se utvrđuje da se u Gradu Kutina godišnji porez na dohodak plaća po stopi od 22,40 % na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura, te po stopi od 33,60 % na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura.

Navedene izmjene bile su nužne  zbog toga da bi se zadržala razina prihoda neophodna za ostvarivanje planiranih projekata te da bi se nadoknadio manjak nastao gubitkom prihoda od prireza porezu na dohodak.

Iz navedenih razloga, predlaže se donošenje Odluke o visini stopa poreza na dohodak.  

Obrazac možete popuniti ovom poveznicom ili dokument obrasca dostaviti na adresu elektroničke pošte: financije@kutina.hr zaključno do 20.11.2023. godine.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno objavljeni u obliku izvješća na internetskoj stranici Grada. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

*Podnošenjem ovog obrasca podnositelj je suglasan da Grad Kutina  prikuplja, koristiti i dalje obrađuje podatke u svrhu provedbe javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  SL EU L119  i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).

Osobni podaci mogu se temeljem pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka koristiti i u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti, niti će biti razmatrani.

Dokumenti