Učitavanje...

Odluka o načinu izbora i uvjetima koje moraju ispunjavati kandidati za članove upravnih tijela i nadzornih odbora

Grad Kutina objavljuje internetsko javno savjetovanje za sudjelovanje u nacrtu Odluke o načinu izbora i uvjetima koje moraju ispunjavati kandidati za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u većinskom vlasništvu.

Dokumenti