Učitavanje...

Odluka o gradskim porezima Grada Kutine - Zatvoreno savjetovanje

Odlukom o gradskim porezima Grada Kutine („Narodne novine“ broj 140/20,  „Službene novine Grada Kutine“ broj 9/20) bila je propisana obaveza plaćanja prireza porezu na dohodak, ali su ukinuti: porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina, sve to s ciljem pomoći poduzetnicima i lakšem prevladavanju krize uzrokovane koronavirusom COVID 19.

S obzirom na novu poreznu reformu Vlade Republike Hrvatske kojom se mijenja cijeli niz zakona koji utječu na financiranje lokalne samouprave (Zakon o lokalnim porezima, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), ukazala se potreba za donošenjem nove Odluke o porezima Grada Kutine kojom se ona usklađuje sa navedenim zakonskim propisima.

Vezano za zakonske izmjene, u predloženoj Odluci o gradskim porezima Grada Kutine nije naveden prirez porezu na dohodak (ukinut je Zakonom o lokalnim porezima).

Ponovno je uveden porez na potrošnju koji će se plaćati po stopi od 3%, te porez na korištenje javnih površina.

Novi uvedeni porez je porez na kuće za odmor koji će se plaćati u iznosu od 1,99 eura / m² korisne površine kuće za odmor ( Zakonom o lokalnim porezima je propisan raspon od 0,60 eura - 5,00 eura/m²).

Navedene izmjene bile su nužne  zbog toga da bi se zadržala razina prihoda neophodna za ostvarivanje planiranih projekata te da bi se nadoknadio manjak nastao gubitkom prihoda od prireza porezu na dohodak.

Iz navedenih razloga, predlaže se donošenje nove Odluke o gradskim porezima Grada Kutine.

Razdoblje internetskog savjetovanja

20.10.2023. – 20.11.2023.

Obrazac možete popuniti na ovoj poveznici ili dokument obrasca dostaviti na adresu elektroničke pošte: financije@kutina.hr zaključno do 20.11.2023. godine.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno objavljeni u obliku izvješća na internetskoj stranici Grada. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

*Podnošenjem ovog obrasca podnositelj je suglasan da Grad Kutina  prikuplja, koristiti i dalje obrađuje podatke u svrhu provedbe javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  SL EU L119  i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).

Osobni podaci mogu se temeljem pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka koristiti i u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti, niti će biti razmatrani.

Dokumenti