Učitavanje...

Zaklada Sandra Stojić - JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU 'ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE' 2023. godine

ZAKLADA SANDRA STOJIĆ

Kutina, Ulica kralja Petra Krešimira IV 27

OIB: 42562463823

Tel. 044 564 040

zaklada.sandra.stojic@gmail.com

www.zaklada-sandra-stojic.hr

 

Kutina, 1. rujna 2023.

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU 'ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE'

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv 'Zaželi – prevencija institucionalizacije'. Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Kroz pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) pridonosi se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

S obzirom da Zaklada Sandra Stojić planira prijavu na navedeni projekt, potrebno je definirati potrebe koje stanovnici grada Kutine imaju, na način da znamo koliko korisnika ima interes, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u Projekt.

Pripadnici ciljane skupine su:

 1. Osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom kućanstvu i ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (629,13 eura; prosjek za mjesec srpanj) u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije kuju pruža vidjevši pratitelj.

DOKAZ: (biti će potrebno dostaviti prilikom ulaska u projekt)

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda Porezne uprave o dohotku
 • Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva

 

 1. Osobe starije od 65 godina koje žive u dvočlanom kućanstvu i ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (1.258,26 eura; prosjek za mjesec srpanj) u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije kuju pruža vidjevši pratitelj.

 

DOKAZ: (biti će potrebno dostaviti prilikom ulaska u projekt)

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda Porezne uprave o dohotku
 • Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva

 

 1. Osobe starije od 18 godina koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu i imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije kuju pruža vidjevši pratitelj i čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

      DOKAZ: (biti će potrebno dostaviti prilikom ulaska u projekt)

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine asistencije koju pruža vidjevši pratitelj

Svi zainteresirani koji ispunjavanju navedene uvjete trebaju dostaviti popunjen i potpisan 'OBRAZAC ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE', a s početkom provedbe projekta morat će dostaviti navedenu dokaznu dokumentaciju.

Obrazac se može preuzeti na web stranici Zaklade Sandra Stojić https://www.zaklada-sandra-stojic.hr/ ili u prostorima Zaklade Sandra Stojić i Grada Kutina (Trg kralja Tomislava 12, Kutina).

Rok za iskaz interesa i dostavu popunjenih obrazaca je 15.rujan 2023. godine (petak).

Za više informacija kontaktirajte broj 044/564 040.

Dokumenti