Učitavanje...

Zaklada Ivanova kuća - POZIV ZA ISKAZ INTERESA

 
 
Zaklada Ivanova kuća
 
Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ Kodni broj : SF.3.4.11.01.0237 objavljuje
 
POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u okviru poziva „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ za projekt „Doma je najljepše“
 
Ciljne skupine:
- Osobe starije od 65 godina
- Odrasle osobe s invaliditetom
 
Uvjeti koje svaka kategorija mora zadovoljiti: 
 
1. Osobe koje imaju 65 i više godina na dan ulaska u projektnu aktivnost i koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu ( u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi: 
 
- za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – trenutno 984,24 eura
 
- za dvočlana kućanstva ne prelaze  iznos od 200 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko  HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta-trenutno 1.640,70 eura
 
- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta-trenutno 2.461,05 eura i
 
Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent 
 
 
2. Odrasle osobe s invaliditetom ( koji imaju 18 ili više godina na dan ulaska u projektu aktivnost
 
- Koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljanih skupina)
 
- Koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 
- Koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge- usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 
- Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
 
*KUĆANSTVO - Uputama za prijavitelje kućanstvo je definirano kao zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15.,  Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23).
 
Dokumentaciju za prijavu na Poziv:
 
Osobe starije od 65 godine
 
1. Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob i OIB sudionika
2. Obrazac prijave na javni poziv – ispunjen i potpisan (Obrazac u prilogu)
3. Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka – socijalne potpore ne ulaze u izračun prihoda za potrebe utvrđivanja pripadnosti ciljanoj skupini, dok svi ostali primici iskazani na potvrdi PU ulaze u izračun
4. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (Izjava u prilogu)
 
Odrasle osobe s invaliditetom
 
1. Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob i OIB sudionika
2. Obrazac prijave na javni poziv – ispunjen i potpisan (Obrazac u prilogu)
3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je navede 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta
4. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (Izjava u prilogu)
 
 
Kako se prijaviti:
 
Javni poziv će biti TRAJNO otvoren , za cijelo vrijeme trajanja projekta. Preporuka je da se što prije podnese prijava jer će se iste pregledavati po redoslijedu zaprimanja. Najkasnije do 20.svibnja 2024. formirat će se prva rang lista od 60 odobrenih prijava po kojoj će prijavljeni ući u aktivnosti projekta kao korisnici, dok će ostali prijavljeni koji nisu ušli u projektne aktivnosti biti na listi čekanja.
 
Datum od kojeg se zaprimaju prijave : 3.svibnja 2024.godine
 
Prijave se podnose: 
 
- Osobnom predajom u prostor Zaklade Ivanova kuća, Crkvena 64/66, Kutina
- Poštom – preporučenom pošiljkom na adresu Zaklada Ivanova kuća, Crkvena 64/66, Kutina
 
Napomena : Sudionici koji su članovi istog kućanstva svu dokumentaciju moraju dostaviti u jednoj (zajedničkoj) omotnici
 
U slučaju potreba za dodatnim pojašnjenjima možete nas kontaktirati  svakog radnog dana od 8-14 sati na broj mobitela: 095/510-3125 ili na e-mail: zazeli.zikkt@gmail.com 

 

Dokumenti