Učitavanje...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA - spremačica-dostavljač

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                  

KLASA: 112-02/24-01/2

URBROJ: 2176-3-04/04-24-6

Kutina, 20. veljače 2024.

 

Na temelju članka 20. stavka 4 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

vezano uz raspisani javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ br. 9/24 od 24. siječnja 2024. godine i na mrežnoj stranici Grada Kutine, za prijam u službu u  Službu za opće poslove, na neodređeno vrijeme, namještenika na radno mjesto spremačica-dostavljač -1 izvršitelj.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i uredne.

 

Formalne uvjete iz natječaja ispunjava te se poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti sljedeći kandidat (inicijali imena i prezimena i godina rođenja):

  1. Š., 1974.
  2. K., 1963.
  3. E., 1967.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u srijedu, 28. veljače 2024. godine u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina.

 

Kandidat koji pristupa testiranju dužan je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

 

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje traje 60 minuta. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela područja provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju. 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti (obavijesti i upute kandidatima) objavljeni su na mrežnim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr .

   

Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr .

 

                                                                                                 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Martina Vazdar,v.r.

 

 

Dokumenti