Učitavanje...

OŠ Vladimira Vidrića - Obavijest kandidatima za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA
KUTINA, Školska 2
KLASA: 112-04/23-01/08
URBROJ: 2176-36/01-23-10        

Kutina, 8.9.2023.

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

U sklopu projekta „Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja III.“ koji je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama – faza VI. (referentni broj: SF.2.4.06.01) dana 23. kolovoza 2023. godine objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2023./2024.  Javni poziv je objavljen na  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina, te mrežnoj stranici Grada Kutine.

Obavještavamo Vas da su po Javnom pozivu, na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina za zasnivanje radnog odnosa, izabrani sljedeći kandidati, koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva:

  1. ANTONIA PODHRAŠKI
  2. MIRNA ŠEBALJ
  3. MARIJA VUČKOVIĆ
  4. ANKICA DELAČ
  5. VLATKA VRBANIĆ
  6. IVANA OBAJDIN
  7. IVANA BAKARIĆ

  S imenovanim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na radnom mjestu pomoćnika u nastavi na određeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 30 sati tjedno.

Snježana Coha, dipl. učitelj