Učitavanje...

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Kutinu u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za gospodarstvo i upravljanje gradskom imovinom

Na temelju članka 19. stavka 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj raspisuje javni natječaj za prijam u službu u Grad Kutinu u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za gospodarstvo i upravljanje gradskom imovinom, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca, na radna mjesta

  1. viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Grada - 1 izvršitelj
  2. viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Grada – 1 izvršitelj

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 9/2024 od 24. siječnja 2024. godine na sljedećoj poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8369369.html

Dokumenti