Učitavanje...

Jednostavna nabava - Obnova pješačke staze u Dalmatinskoj ulici (dionica do novog mosta)

Natječajni uvjeti nalaze se u Pozivu za dostavu ponuda i troškovniku koji priliježu ovoj pošti.

Rok dostave ponuda: 10.11.2023. do 9,00 sati (bez obzira na način dostave).

Dokumenti