Učitavanje...

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi-dalje ZJN (NN120/16) javni naručitelj Grad Kutina, Trg Kralja Tomislava 12. Kutina, temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. ZJN, ili s njim povezanih osoba u sukobu interesa te člancima 77., 78. i 79.ZJN na svojim internetskim stranicama javno izjavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojim je u sukobu interesa.

 

Kutina, 25. svibnja 2021.