Učitavanje...

Red.br.

Naziv plana

Izrađivač

SN Grada Kutine

1.1

Prostorni plan uređenja Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

3/04

1.2

I. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

7/06

1.3

I. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

– ispravak

Arhitektonski fakultet

1/07

1.4

II. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

7/09

1.5

II. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

– ispravak

Arhitektonski fakultet

9/09

1.6.

III. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

2/13

1.7.

IV. izmjene i dopune PPUGrada Kutine

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

2/16

1.8.

IV. izmjene i dopune PPU Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

1/17

1.9

V.izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

5/18

1.10

V. izmjene i dopune PPU Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/18

 1.11  VI .izmjene i dopune PPU Grada Kutine  Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  1/21
 1.12  Prostorni plan uređenja Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  2/21

 

 

 

 

2.1

GUP grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

3/02

2.2

I. Izmjene i dopune

GUP-a grada Kutina

UIH d.d. Zagreb

2/03

2.3

II. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

7/04

2.4

III. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

7/06

2.5

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

8/09

2.6

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

– ispravak

UIH d.d. Zagreb

1/10

2.7

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

– ispravak

UIH d.d. Zagreb

7/10

2.8

GUP-a grada Kutine

- pročišćeni tekst

UIH d.d. Zagreb

7/10

2.9.

V. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

2/13

2.10.

VI. izmjene i dopune GUP-a

UIH d.d. Zagreb

7/14

2.11.

VII. izmjene i dopune GUP-a

Grgurević i partneri d.o.o.

5/17

2.12.

VII. izmjene i dopune GUP-a - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević i partneri d.o.o.

3/18

2.13

VIII. izmjene i dopune GUP-a

Grgurević i partneri d.o.o.

8/18

2.14.

VIII. izmjene i dopune GUP-a - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

09/18 

 2.15. IX. izmjene i dopune GUP-a   Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  01/21
 2.16  Generalni urbanistički plan Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  02/21

2.17

X. izmjene i dopune GUP-a

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

02/23

2.18

X. izmjene i dopune GUP-a – Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

03/23

 

 

 

 

3.1

DPU središta grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

9/05

3.2

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine IV. izmjene i dopune  - I. Izmjene i dopune

UIH d.d. Zagreb

2/07

3.3

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine IV. izmjene i dopune  - II. Izmjene i dopune

UIH d.d. Zagreb

8/09

3.4

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine IV. izmjene i dopune  - III. Izmjene i dopune

UIH d.d. Zagreb

7/14

3.5

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine IV. izmjene i dopune - IV. Izmjene i dopune

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

8/18

 3.5.1  IV. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine    11/18

3.6.

IV. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

9/18

 3.7 V. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb  07/21

3.8

VI. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

02/23

3.9

VI. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine – Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

03/23

 

 

 

 

4.1

DPU trgovački centar Kutina - zapad

ARH 90 d.o.o. Zagreb

9/03

4.2

I. Izmjene i dopune

DPU trgovački centar Kutina - zapad

ARH 90 d.o.o. Zagreb

5/09

 

 

 

 

5.1

DPU 17 (Pevec)

UIH d.d. Zagreb

4/07

 

 

 

 

6.1

Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini

Arhitektonski fakultet

6/03

6.2

Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini - I. Izmjene i dopune

Arhitektonski fakultet

7/06

 6.3 Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini – II. izmjene i dopune  Arhitektonski fakultet 7/19
 6.4 Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini – II. izmjene i dopune
- Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
 Arhitektonski fakultet 2/20 

 

 

 

 

7.1

DPU novog groblja u Repušnici

Arhitektonski fakultet

2/05

 

 

 

 

9.1

DPU 11

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/11

9.2

DPU 11 – I. izmjene i dopune

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

5/18

9.3

DPU 11 - i. izmjene i dopune - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/18

 9.4  DPU 11 - II. izmjene i dopune   Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  1/21
 9.5  Detaljni plan uređenja 11 - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  2/21

 

 

 

 

10.1

DPU 12

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/11

 11.1 UPU 18 Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb 2/22


Povratak

II. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine

II. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine