Učitavanje...
VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine

VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine

12/07/2023

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, obavještava građane Grada Kutine da pokreće izradu:

                VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pozivaju se građani da svoje zahtjeve za izmjene navedenog plana dostave najkasnije do 31.08.2023. godine na adresu: Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Trg kralja Tomislava 12, Kutina ili na mail: prostorno@kutina.hr.

 

Prostorni plan uređenja Grada Kutine obuhvaća cijelo područje Grada Kutine te se primjenjuje unutar zakonski utvrđenih granica Grada.

 

Zahtjevu je potrebno priložiti izvadak iz zemljišne knjige za predmetno zemljište i kratak opis namjeravanog zahvata u prostoru.

 

Dostavljeni zahtjevi služit će za izradu ciljeva i programskih polazišta navedenog Plana i bit će sastavni dio Odluke o izradi. Zahtjevi dostavljeni izvan gore navedenog roka, kao i novi zahtjevi koji će eventualno biti podnijeti u tijeku postupka izrade navedenog plana, neće se razmatrati.

 

Detaljne informacije mogu se dobiti na telefon 692-036, 692-034 ili osobno na gore navedenoj adresi.