Učitavanje...

Program sufinanciranja novog zapošljavanja / samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi

03/07/2023

Javni poziv za PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi  u 2023. godini  na području Grada Kutine

 

Cilj PROGRAMA: Poticanje novih zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj poduzetništva i obrta, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Grada Kutine u poduzetništvu i obrtu, te u dijelu društvenih i uslužnih djelatnosti/zanimanja, poticanje dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja za određena zanimanja definirana zakonskim aktima, kao i kod poslodavaca koji imaju potrebu zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi.

Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Kutina osigurava sredstva u iznosu od:

  • 1.400,00 eura  za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke,
  • 1.100,00 eura za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu SSS i VKV struke,
  • 700,00 eura za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja NKV  i bez zanimanja i
  • 4,00 eura za rad na dnevnoj osnovi kod sezonskog zapošljavanja za sufinanciranje iznosa troškova Ugovora o sezonskom radu za obavljanje povremenih odnosno privremenih poslova u poljoprivredi i za vaučer/vrijednosni kupon u obliku markice za sezonsko zapošljavanje, a prema računu izdanom od strane FINA - Poslovnice Kutina sukladno Zakonu o tržištu rada (NN br. 118/18, 32/20, 18/22) (max. iznos do 240,00 eura za tekuću godinu po pojedinom zaposlenom radniku na poslovima sezonskih radova u poljoprivredi).
  • 50% iznosa za troškove dodatnog usavršavanja i troškove polaganja ispita /majstorski ispit i/ili ispit o stručnom usavršavanju/ po jednom polazniku dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja. Maksimalni iznos je 270,00 eura po pojedinom polazniku programa za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje.

Za novo zapošljavanje/samozapošljavanje osoba koji nemaju više od 30 godina za vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu po ovom Programu od strane podnositelja zahtjeva (poduzetnika, poslodavaca), potpora će se uvećati za 50% na odobrena sredstva

Iznimno za sredstva za novo zapošljavanje se povećavaju u 100% iznosu ukoliko je novozaposlena osoba zaposlena od strane poduzetnika koji imaju sjedište u Poslovnim zonama Grada Kutine (u ovom slučaju se ne primjenjuje povećanje potpore za 50% na odobrena sredstva za osobe koje nemaju više od 30. godina).

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2023. godine.

Dokumenti