Učitavanje...

POZIV VLASNIKU NEKRETNINE RADI POKUŠAJA SPORAZUMNOG RJEŠAVANJA IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA

11/07/2023

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.,
OIB: 39901919995,
Mihanovićeva ulica 12,
10000 Zagreb

                                                                                                              POZIV VLASNIKU NEKRETNINE

RADI POKUŠAJA SPORAZUMNOG RJEŠAVANJA IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA

– stjecanja prava vlasništva – sukladno čl. 30. i 31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19):

 

Pozivaju se:

- suvlasnici k.č.br. 1700/2 oranica, Namulj površine 234 m2 upisane u zk.ul.br. 1995 k.o. Gračenica:

  1. Suvlasnički dio: 1/2, iznos od 261,19 eur:                     

LISAC MARIJA, BJELOVAR           

  1. Suvlasnički dio: 1/2, iznos od 261,19 eur:                     

KRČENIĆ ANA, D. GRAČENICA;

 

-suvlasnici k.č.br. 1700/3 oranica, Namulj površine 49 m2 upisane u zk.ul.br. 1995 k.o. Gračenica:                      

  1. Suvlasnički dio: 1/2, iznos od 54,69 eur:           

LISAC MARIJA, BJELOVAR           

  1. Suvlasnički dio: 1/2, iznos od 54,69 eur:           

KRČENIĆ ANA, D. GRAČENICA;

                       

-suvlasnici k.č.br. 1692/2 oranica, Namulj površine 74 m2 upisane u zk.ul.br. 2428 k.o. Gračenica:                      

  1. Suvlasnički dio: 4/12, iznos od 55,07 eur:

PERKO JOSIP, G. GRAČENICA, VINOGRADSKA                       

  1. Suvlasnički dio: 1/12, iznos od 13,77 eur:                     

VUKSAN DANICA, AMERIKA                    

  1. Suvlasnički dio: 1/12, iznos od 13,77 eur:                     

            VUKSAN IVKA, AMERIKA;

 

-suvlasnici k.č.br. 1692/3 oranica, Namulj površine 18 m2 upisane u zk.ul.br. 2428 k.o. Gračenica:                      

  1. Suvlasnički dio: 4/12, iznos od 13,39 eur:

PERKO JOSIP, G. GRAČENICA, VINOGRADSKA                       

  1. Suvlasnički dio: 1/12, iznos od 3,35 eur:           

VUKSAN DANICA, AMERIKA                    

  1. Suvlasnički dio: 1/12, iznos od 3,35 eur:           

            VUKSAN IVKA, AMERIKA;

 

-vlasnica k.č.br. 1702/2 oranica, Namulj površine 212 m2 upisane u zk.ul.br. 2583 k.o. Gračenica:           

1.vlasnički dio: 1/1, iznos od 473,27 eur:

             AJAZAJ NADA R. GRABUŠIĆ, PRIŠTINA;

 

-vlasnica k.č.br. 1702/3 oranica, Namulj površine 42 m2 upisane u zk.ul.br. 2583 k.o. Gračenica:             

1.vlasnički dio: 1/1, iznos od 93,76 eur:

             AJAZAJ NADA R. GRABUŠIĆ, PRIŠTINA,

 

da se najkasnije u roku 8 dana od dana objave ovoga oglasa jave Sandri Berić na broj telefona: 01/453 43 83, radi pregleda parcelacijskog elaborata i sveukupne dokumentacije te pokušaja sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa – stjecanja prava vlasništva na predmetnim nekretninama.