Učitavanje...

Javni poziv za PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, usavršavanja/dodatnog obrazovanja i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2024. godini na području Grada Kut

03/07/2024

Cilj PROGRAMA: Poticanje novih zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj poduzetništva i obrta, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Grada Kutine u poduzetništvu i obrtu, te u dijelu društvenih i uslužnih djelatnosti/zanimanja, poticanje dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja za određena zanimanja definirana zakonskim aktima, kao i kod poslodavaca koji imaju potrebu zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi.

Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Kutina osigurava sredstva u iznosu od:

  • 1.600,00 eura za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke,
  • 1.300,00 eura za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu SSS i VKV struke,
  • 1.000,00 eura za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja NKV  i bez zanimanja i
  • 5,00 eura za rad na dnevnoj osnovi kod sezonskog zapošljavanja za sufinanciranje iznosa troškova Ugovora o sezonskom radu za obavljanje povremenih odnosno privremenih poslova u poljoprivredi i za vaučer/vrijednosni kupon u obliku markice za sezonsko zapošljavanje, a prema računu izdanom od strane FINA - Poslovnice Kutina sukladno Zakonu o tržištu rada (NN br. 118/18, 32/20, 18/22, 156/23) (max. iznos do 350,00 eura za tekuću godinu po pojedinom zaposlenom radniku na poslovima sezonskih radova u poljoprivredi). 
  • 50% iznosa za troškove dodatnog usavršavanja i troškove polaganja ispita /majstorski ispit i/ili ispit o stručnom usavršavanju/ po jednom polazniku dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja. Maksimalni iznos je 500,00 eura po pojedinom polazniku programa za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2024. godine.

Svu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti na slijedećem linku:

https://www.kutina.hr/gospodarstvo-i-investicije/program-razvoja-poduzetni%C5%A1tva/javni-poziv-za-program-sufinanciranja-novog-zapo%C5%A1ljavanja/samozapo%C5%A1ljavanja,-usavr%C5%A1avanja/dodatnog-obrazovanja-i-sezonskog-zapo%C5%A1ljavanja-u-poljoprivredi-u-2024.-godini-na-podru%C4%8Dju-grada-kutine.html