Učitavanje...

Javni poziv za PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2024. godini na području Grad

03/07/2024

Cilj PROGRAMA: Poticanje za uređenje i poboljšanje poslovnih prostora, za nabavu opreme, posebno informatičke opreme, strojeva, vozila i uređaja za obavljanje osnovne djelatnosti, za ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promiču gospodarstvo (unaprjeđenje proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti, povećanje proizvodnih kapaciteta), naročito tzv. zeleno gospodarstvo, jer uvođenjem međunarodnih eko standarda i energetsko učinkovitih tehnologija u proizvodne procese ojačavat će se konkurentnost poduzetnika i obrtnika.

Za sufinanciranje ove mjere sukladno stavku 1. ove točke svi podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti najviše 50% iznosa od planiranog ulaganja uz napomenu da taj iznos ne može biti veći od 2.000,00 eura po pojedinom zahtjevu.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 01. rujna 2024. godine

 

Svu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti na slijedećem linku:

https://www.kutina.hr/gospodarstvo-i-investicije/program-razvoja-poduzetni%C5%A1tva/javni-poziv-za-program-dodjele-bespovratnih-sredstava-poduzetni%C5%A1tvu-i-obrtni%C5%A1tvu-kao-potpora-za-opremu,-nove-tehnologije-i-konkurentnost-poduzetni%C5%A1tva-i-obrta-u-2024.-godini-na-podru%C4%8Dju-grada/