Učitavanje...
Javni poziv umirovljenicima  i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu

Javni poziv umirovljenicima  i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu

06/03/2023

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina
Tel: 044/692-040       Fax:044/683-463

KLASA:   550-01/23-01/8
URBROJ: 2176-3-07/02-23-2
Kutina, 01. ožujka 2023. godine

Temeljem Odluke o isplati jednokratne novčane potpore za umirovljenike s područja Grada Kutine u 2022. godini (KLASA: 550-01/23-01/8, URBROJ: 2176-3-07/02-23-1) i Odluke o izvršenju  Proračuna Grada Kutine za 2023. godinu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje

 

Javni poziv umirovljenicima  i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2023. godini

Pozivaju se umirovljenici Grada Kutine čija mirovina pripada kategoriji umirovljenika koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnika invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad u radnom odnosu i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji korisnici nisu u radnom odnosu, a čije mirovine  iznose do 2.500,00 kuna, kao i osobama s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu za uskrsne blagdane.

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju svi umirovljenici i  osobe s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu, a koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku rangiran  je prema visini mirovine i to:

od       0,00  -  199,00 eura  -  55,00 eura  potpore

od   200,00   -  332,00 eura  - 40,00 eura potpore

                                                  

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

Da bi ostvarili pravo svi zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostaviti će na mail adresu drustvene@kutina.hr  ili Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo, soba br. 3, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati i to od 06. do 23. ožujka 2023. godine, ako zahtjev NISU podnijeli u 2022.   ili  prethodnim godinama. 

  • -Tiskanicu zahtjeva ( dostupna na mrežnim stranicama Grada Kutine i u pisarnici – soba br. 3)
  • -Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu – na uvid,
  • -Presliku odreska od isplate mirovine ( ne stariji od tri mjeseca ) i
  • -Presliku tekućeg računa

                                                                               

                                                                                  Upravni odjel za društvene djelatnosti,

                                                                                         socijalnu skrb i civilno društvo