Učitavanje...
Javni poziv umirovljenicima  i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2024. godini

Javni poziv umirovljenicima i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2024. godini

16/02/2024

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE

DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB

I CIVILNO DRUŠTVO

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-040       Fax:044/683-463

KLASA:   550-01/24-01/4

URBROJ: 2176-3-07/02-24-2

Kutina, 14. veljače 2024. godine

 

Temeljem Odluke o isplati jednokratne novčane potpore za umirovljenike s područja Grada Kutine u 2024. godini (KLASA: 550-01/24-01/4, URBROJ: 2176-3-07/02-24-1) i Odluke o izvršenju  Proračuna Grada Kutine za 2024. godinu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje

Javni poziv umirovljenicima  i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2024. godini

 

Pozivaju se umirovljenici Grada Kutine čija mirovina pripada kategoriji umirovljenika koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnika invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad u radnom odnosu i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji korisnici nisu u radnom odnosu, a čije mirovine  iznose do 365,00 Eura, kao i osobama s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu za uskrsne blagdane.                                                                        U mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema  Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodaci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.   

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju svi umirovljenici i  osobe s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu, a koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.                                                                                       

 

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku rangiran  je prema visini mirovine / uključujući i inozemne mirovine i to:

            od       0,00  -  249,99 eura  -  60,00 eura  potpore

           od   250,00   -  365,00 eura  - 50,00 eura potpore

                                                  

 KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

 

Da bi ostvarili pravo  zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostaviti će tiskanicu izjave na mail adresu drustvene@kutina.hr  , u pisarnicu ili u  Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo, soba br. 14 i 15, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati i to od 16.02. do 15.03. 2024. godine. , ako zahtjev NISU podnijeli za Božićnicu u 2023.godini  

 

  • Tiskanicu zahtjeva ( dostupna na mrežnim stranicama Grada Kutine i u pisarnici – soba br. 3)
  • Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu – na uvid,
  • Presliku odreska od isplate mirovine ( ne stariji od tri mjeseca ) i
  • Presliku tekućeg računa

                                                                                   Upravni odjel za društvene djelatnosti,

                                                                                         socijalnu skrb i civilno društvo

 

 

(Naslovna fotografija: pixabay.com) 

Dokumenti