Učitavanje...

JAVNI POZIV o provođenju usmene javne dražbe za prodaju vozila u vlasništvu Grada Kutine

23/08/2022

Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Kutine o provođenju usmene javne dražbe za prodaju vozila u vlasništvu Grada Kutine od 19.08.2022. godine  (KLASA: 940-06/21-01/5, URBROJ: 2176-3-06-01/04-22-28) te Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/19, 8/19 – ispravak, 2/21) Grad Kutina objavljuje

 

JAVNI POZIV

o provođenju usmene javne dražbe za prodaju vozila u vlasništvu Grada Kutine

 

I.

Predmet prodaje su rabljena vozila u vlasništvu Grada Kutine:

  1. osobno vozilo VOLKSWAGEN PASAT 1.6, broj šasije: WVWZZZ3AZSE217176, boja plava s efektom, godina proizvodnje 1995., neregistriran, 74 kW, 1596 ccm

Početna cijena: 1.200,00 kuna

 

  1. osobno vozilo DAEWOO TICO, broj šasije: KLA3S11BDYC666204, boja zelena s efektom, godina proizvodnje 2000., neregistriran, 30 kW, 797 ccm

Početna cijena: 500,00 kuna

 

  1. traktor marke FERGUSON, tip-35, broj šasije 624-04453, godina proizvodnje 1958., neregistriran

Početna cijena: 800,00 kuna.

  1.  

Usmena javna dražba održat će se u utorak 30.08.2022. godine u 9,30 sati u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

 

III.

Vozila se prodaju po principu „viđeno – kupljeno“ te se isključuju svi eventualni prigovori zbog stvarnih ili pravnih nedostataka.

 

IV.

U dražbi mogu sudjelovati  fizičke i pravne osobe.

Prije usmene javne dražbe ponuditelj  prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta:

  • presliku identifikacijske isprave,
  • punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
  • izvod iz sudskog registra ili obrtnica

 

V.

Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvišom cijenom

Ponuditelj koji uspije na javnoj dražbi dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15  dana.

Ako se za javnu dražbu prijavi samo jedan ponuditelj Povjerenstvo može utvrditi njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Najmanji iznos povećanja usmene ponude za prodaju rabljenog vozila iznosi 50,00 kn.

 

 

VI.

Zapisnik o provedenoj javnoj dražbi s prijedlogom ponude koja se prihvaća kao najpovoljnija, Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku za koju isti donosi Zaključak o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji vozila.

Isporuka vozila izvršit će se nakon uplate kupoprodajne cijene.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije sklapanja ugovora.

VII.

Razgledavanje vozila može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na  mob. 099/ 3999 533 ili tel. 044/ 692-023.

 

VIII.

U svemu ostalom vrijede odredbe Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/19, 8/19 – ispravak, 2/21).

 

IX.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-025.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

KLASA: 940-06/21-01/5

URBROJ: 2176-3-06-01/04-22-29

Kutina, 23.08.2022. godine

 

https://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/ArticleId/39551/oamid/1501