Učitavanje...

Izvješće o visini troškova izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihovog korištenja

11/06/2023

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KUTINE

KLASA: 012-01/23-01/1
URBROJ: 2176-3-10/02-23-28
U Kutini, 10. lipnja 2023.

Na temelju članka 79. stavka 7. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 25/19) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine donosi

 IZVJEŠĆE

o visini troškova izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihovog korištenja

I. Troškovi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na području Grada Kutine, održanih dana 07. svibnja 2023. godine su sljedeći:

 R.B  VRSTA TROŠKA IZNOS (euro)
1. Naknada članovima biračkih odbora 2.240,00
2. Naknada članovima GIP-a Grada Kutine 3.900,00
3. Naknada stručnom timu GIP-a Grada Kutine 650,00
4. Naknada troškova izborne promidžbe 2.730,00
5. Materijalni troškovi – zapisnici i glasački listići 467,28
6. Troškovi uredskog materijala    59,73
  UKUPNO 10.047,01

   

II. Ovo Izvješće objavit će se na internetskoj stranici Grada Kutine.

 

Predsjednica

Gradskog izbornog povjerenstva

Grada Kutine

Andrea Vasiljević,v.r.