Učitavanje...

POZIV VLASNIKU NEKRETNINE RADI POKUŠAJA SPORAZUMNOG RJEŠAVANJA IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA

14/09/2023

– stjecanja prava vlasništva – sukladno čl. 30. i 31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade:

Poziva se:

- suvlasnik k.č.br. 3749/2 oranica Tucilača površine 123 m2 i k.č.br. 3749/3 oranica Tucilača površine 88 m2 , obje upisane u zk.ul. 1244 k.o. Repušnica: 

  1. Suvlasnički dio: 1/6

ZIPFLER DAMIR DRAGUTINOV, NJEMAČKA

da se najkasnije u roku 8 dana od dana objave ovoga oglasa jave Sanji Musollaj na broj telefona: 01/378 31 47 (099 29 39 360), radi pregleda parcelacijskog elaborata i sveukupne dokumentacije te pokušaja sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa – stjecanja prava vlasništva na predmetnim nekretninama.