Učitavanje...
Smotra zimske službe 2023./2024.

Smotra zimske službe 2023./2024.

15/11/2023

U Kutini je danas održana smotra zimske službe za 2023./2024. godinu. Naime, održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima-zimska služba komunalna je djelatnost od posebnog značaja za JLS koja se na području Grada Kutine provodi na ukupno 169,59 km nerazvrstanih prometnica, 51 komada parkirališta te na 39,7 km javnih površina i staza, nogostupa te biciklističkih staza.
 
Pripravnost Izvođača radova „zimske službe“ na području Grada Kutine u pravilu traje u periodu od 15. 11. do 15. 04. slijedeće godine, a u ovisnosti o vremenskim prilikama i dulje.
Obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine u zimskim uvjetima - „zimska služba“, po prethodno provedenom postupku javne nabave, povjereno je poduzeću SLU-KOM d.o.o., Kutina.
 
Obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće javnih površina (nogostupa, staza i ostalih pješačkih površina) u zimskim uvjetima – tzv. „Mala zimska služba“ na području Grada Kutine povjerena je Komunalnim servisima Kutina d.o.o. temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kutine te Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja čistoće javnih prometnih površina i održavanja čistoće nogostupa i staza u zimskim uvjetima.
 
Izvođači radova na obavljanju poslova zimske službe tehnički, kadrovski i materijalno su osposobljeni izvršiti čišćenje snijega i odstranjivanje leda sa javnih površina u zadanim rokovima a redoslijed obavljanja radova održavanja cesta, parkirališta i nogostupa određen je razinama prioriteta. Cestovna mreža nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine razvrstana je u tri razine prioriteta.
Treba napomenuti obvezu čišćenja i odstranjivanja snijega i leda s površina koje služe za potrebe poslovnih, stambenih i drugih objekata javne namjene (pristupni putovi, ulazi, pješački prilazi i staze, nogostupi, posebna parkirališta i dr.) te skidanje snijega s krova, koje su dužni obavljati vlasnici, odnosno korisnici zgrada i ostalih nekretnina, zakupci poslovnih prostorija, sve sukladno čl. 107. do 112. Odluke o komunalnom redu („Službene novine Grada Kutine broj 4/19.).
 
Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić u društvu suradnika danas se uvjerio u tehničku pripremljenost izvođača za zimsku službu te im poželio puno uspjeha u daljnjem radu.