Učitavanje...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) kandidata

17/06/2024

Vezano uz raspisani javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ br. 64/24 od 29. svibnja  2024. godine i na mrežnoj stranici Grada Kutine, za prijam u službu u Ured gradonačelnika, vježbenika/cu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za protokol i odnose s javnošću.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i uredne.

 

Formalne uvjete iz natječaja ispunjavaju te se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti sljedeći kandidati (inicijali imena i prezimena i godina rođenja):

 

  1. A.J.B., 1992.
  2. M.R., 1993.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u ponedjeljak, 24. lipnja  2024. godine u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina.

 

Kandidati koji pristupaju testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

 

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 09:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje traje 60 minuta. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela područja provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju. 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti (obavijesti i upute kandidatima) objavljeni su na mrežnim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr .

   

Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr .

 

                                                                                                 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Robert Kolenc, struč,spec.admin.publ.

Dokumenti