Učitavanje...
Na skupštini Moslavine d.o.o. sklopljen ugovor o pripajanju Društvu preuzimatelju

Na skupštini Moslavine d.o.o. sklopljen ugovor o pripajanju Društvu preuzimatelju

20/06/2024

U prostoru Moslavine d.o.o. održane su skupštine društava nakon kojih je sklopljen ugovor o pripajanju društava LIP-KOM-a d.o.o., Javnog komunalnog poduzeća JASENOVAČKE VODE d.o.o. te VODOPSKRBE d.o.o. društvu MOSLAVINI d.o.o. u skladu sa Uredbom o uslužnim područjima i Zakonom o vodnim uslugama. Moslavina d.o.o. je temeljem  odredbe čl. 19. Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/23) određena kao Društvo preuzimatelj na uslužnom području 17., te je Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19) odredbama čl.88 određeno da su se svi postojeći isporučitelji vodnih usluga dužni pripojiti Društvu preuzimatelju. Skupštini društva Moslavine d.o.o. na čelu s direktorom Mijom Šepakom nazočili su gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković, načelnik Općine Velika Ludina Dražen Pavlović, načelnik Općine Lipovljani Nikola Horvat, načelnica Općine Hrvatska Dubica Ružica Karagić, načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković, predstavnici Željko Vuković i Refik Džananović te direktori isporučitelja vodnih usluga.