Učitavanje...
220 milijuna kuna za razvoj grada Kutine u 2023. godini

220 milijuna kuna za razvoj grada Kutine u 2023. godini

23/11/2022

U Poduzetničkom inkubatoru Kutina javnosti je predstavljen Proračun Grada Kutine za 2023. godinu. U 2023. godini planirani prihodi Grada Kutine iznose 220.054.000,00, jednako kao i rashodi Grada što su predstavili gradonačelnik Zlatko Babić sa pročelnicima nadležnih upravnih odjela.

U Proračunu za 2023. godinu planira se nastavak gradnje velikih investicija u gradu Kutina, a najznačajnije su:

- izgradnja dječjeg vrtića 23,00 mil, kn, izgrađen je u vrijednosti 11,0 mil kn (vlastita sredstva)
- izgradnja objekta na Trgu dr. F. Tuđmana  38,00 mil, (vlastita sredstva 23 mil kn)
- izgradnja gradskih cesta 5,0 mil, (ŽUC 1.0 mil. kn, ostalo vlastita sredstva)  nogostupa i parkirališta,
- rekonstrukcija šumskih prometnica, 6 mil. kn (EU projekt)
- rekonstrukcija doma Husain (vlastita sredstva 570.000,00 kn)

U prijedlogu Proračuna među novim investicijama planira se  rekonstrukcija društvenog doma u Repušnici u iznosu od 9,2 mil, pristupna cesta PZK III u vrijednosti od 5,5 mil, nabavka posuda za prikupljanje otpada 1,0 mil kn, obnova javne rasvjete - led rasvjete 9,0 mil kn, rekonstrukcija Kolodvorske ulice II dio 0,8 mil kn, izgradnja javne rasvjete na šetnici uz Kutinicu 0,6 mil kn, nogostup u Dalmatinskoj ulici 0,15 mil kn, sanacija divlje deponije u Romskom naselju 1,0 mil kn te izrada elaborata i studija za geotermalnu energiju 1,3 mil kuna.

Nastavlja se pružanje potpora gospodarstvu, stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva, prvenstveno kroz poduzetničke zone, program poticanja pomoći gospodarstvu oslobađanjem od doprinosa i komunalne naknade ukoliko grade u poduzetničkoj zoni, poticanje zapošljavanje, kao i subvencije kamata na kredite.

„I u ovom Proračunu planiramo zadržati dostignutu razinu standarda u Gradu Kutini posebice u školstvu i predškolstvu, kulturi, športu, zdravstvu i socijali te su u Proračunu planirana i dodatna sredstva našim ustanovama. Cilj je nastavak gradnje objekata u osnovnim školama kako bi se u svim školama omogućila jednosmjenska nastava, financiranje logopeda, dolazak specijalista, rad ljekarni u jednoj smjeni, kao i pomoć  umirovljenicima za uskrsne i božićne blagdane za koju je predviđeno 700.000,00 kn“, poručio je gradonačelnik Zlatko Babić.

Prijedlogom Proračuna prioritet je zadržati financiranje svih oblika i mjerama pomoći građanima (poticaj natalitetu, nabavka školskog pribora i radnih bilježnica, stipendiranje učenika i studenata i dr),  produženi boravak, pomoćnici u nastavi, cilj je pomoć djeci u školi.

Za udruge civilnog društva planirana su sredstava na razini protekle godine te će ista biti odobrena u sklopu programa putem javnog poziva, prema zakonu povećavaju se izdavanja za vatrogasnu zajednicu sa 600.000 kn na 800.000 kn, za nabavu ljestava u Vatrogasnoj postrojbi biti će izdvojeno 300.000,00 kn, za izgradnju skate parka  500.000,00kn te će se nabaviti električna vozila u PP Lonjsko polje, čak njih 5 u iznosu 1,2 mil kn, dok će Grad izdvojiti 125.000,00 kn za spomenuto.

U idućoj proračunskoj godini i dalje će  samci koji imaju prihod manji od 2.500,00 kn  biti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade, ali i građani koji žive u zajedničkom kućanstvu, a imaju prihod manji od 1.700,00 kn po  članu kućanstva.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu  od 41.062.000,00 kuna iz razloga što se očekuje povećanje plaća radnicima koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.

Porez na imovinu/ porez na promet nekretninama očekuje se u iznosu od 3,4 milijuna kuna zbog zaostalog razreza poreza na promet nekretnina od strane Porezne uprave, dok će se prihodi od  državnih upravnih i sudskih pristojbi smanjiti zbog izmijene Zakona u dijelu smanjenja i ukidanja određenih pristojbi.

Sredstva za fiskalno izravnavanje povećavaju se sa 15.377.000,00 na 16.667.000,00 kn, dok će se iz namjenskih sredstava od zaduživanja u 2023. godini utrošiti 14.323.497,00 kuna za solarne elektrane, sufinanciranje izgradnja Doma za stare i nemoćne u Kutini i izgradnja zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana.