Učitavanje...

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Pročelnica Snježana Šlabek-Ohman, dipl.ing.arh

Tel. 044/692-036
Fax. 044/692-029
Email: prostorno@kutina.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 

Upravni odjeli za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja poslove koji se odnose na: 

  • praćenje stanja u prostoru, pripreme akata u vezi praćenja stanja u prostoru;
  • pripreme i praćenja izrade dokumenata rema akata u vezi s donošenjem dokumenata prostornog uređenja, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja;
  • vođenja i održavanja katastra vodova, registra ulica, kućnih brojeva, izvorne i grafičke evidencije naselja i granica naselja:
  • uspostave i vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja;
  • koordinacija između svih upravnih odjela i korisnika proračuna kroz informacijski sustav gospodarenja energijom;
  • obavljanje geodetskih poslova;
  • zaštitu i očuvanje kulturne baštine te određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem;
  • izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata vezanih za gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja;
  • druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.
 
 
Djelatnici odjela
Pomoćnica pročelnice
Tel. 044/692-030
Fax. 044/692-029
 

Viši savjetnik za prostorno uređenje i baze podataka
Tel. 044/692-035
Fax. 044/692-029

Viša savjetnica za prostorno uređenje
Tel. 044/692-034
Fax. 044/692-029
Stručne suradnice za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 044/692-037
Fax. 044/692-029