Učitavanje...

Upravni odjeli

Osnovni podaci

Naziv: Grad Kutina
Sjedište: Trg kralja Tomislava 12
Djelatnost: Opće djelatnosti javne uprave
Matični broj: 2580535
OIB: 41888874500
IBAN: HR33 2340 0091 8220 0000 8 PBZ
Tel: +385 44 692 010
Fax: +385 44 692 029
e-mail: info@kutina.hr