Učitavanje...

Trgovačka društva

Moslavina d.o.o

 • sjedište: Školska 4, 44320 KUTINA
 • tel: 691-411
 • fax: 691-414
 • e-mail: info@moslavina-kutina.hr
 • web: www.moslavina-kutina.hr
 • IBAN: HR26 2407 0001 1000 77458
 • direktor: mr. Mijo Šepak

 

Eko-Moslavina d.o.o

 • sjedište: Zagrebačka 1, 44320 KUTINA
 • tel: 044/ 659030
 • fax: 044/ 659 -031
 • e-mail: info@eko-moslavina.hr
 • web: www.eko-moslavina.hr
 • IBAN: HR 9524070001100389526
 • OIB: 94887300369
 • direktor: Danijel Husnjak, dipl. ing. 

 

Komunalni servisi Kutina d.o.o

 • sjedište: Tržna 8, 44320 KUTINA
 • tel: 692-130
 • fax: 692-144
 • e-mail: lesko@ksk.hr (tajništvo)
 • web: www.ksk.hr
 • žiro-račun: 2340009-1110110818
 • martični broj: 1178709
 • direktori: Krešimir Lenić, mag.agro.

Razvojna agencija Mrav d.o.o

 • sjedište: Hrvatskih branitelja 2, 44320 KUTINA
 • tel: 659-078/ 659-079
 • fax: 659-079
 • e-mail: info@ra-mrav.hr
 • web: www.ra-mrav.hr
 • IBAN: HR44 2340 0091 1106 2004 6
 • direktor: Tomislav Kojundžić, dipl.ing.