Učitavanje...

Uređenje Poučne staze „Turski stol“

Kratak opis projekta

Projekt obuhvaća uređenje Poučne staze „Turski stol“, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području šume oko kutinskog bazena koji se nalazi sjeveroistočno od centra Grada - u svrhu izvođenja radova i opremanja poučne staze.

Krajnji cilj projekta je edukacija i informiranje o šumama, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu. Projektom će se urediti i opremiti staza sa info panelima, mostićima, putokazima, stolovima, klupama i sl. Projekt se sufinancira u sklopu Mjere 08 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”  Tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”.

 

Ciljevi projekta:

  1. Izgradnja poučne staze
  2. Opremanje poučne staze

 

Rezultati Projekta:

  1. Izgrađena poučna staza
  2. Opremljena poučna staza

 

Vrijednost projekta: 0,73 mil. Kn:

  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj:  591.387,50 Kn (85%)
  • Proračun RH: 104.362,50 Kn (15%)