Učitavanje...

Uređenje dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića Kutina

Naziv projekta:

Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

(Uređenje dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića Kutina)

 

Opis i cilj projekta:

Uređenje dječjeg igrališta uz budući novi dječji vrtić Kutina. Projekt će pozitivno doprinijeti razvoju kvalitete života, lokalne zajednice, društvene infrastrukture i  usluga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Grada Kutine i Sisačko-moslavačke županije. Projektom bi se omogućilo veći broj raspoloživih površina dječjih igrališta, te bi se stvorili bolji uvjeti za djecu i roditelje. Uređenjem dječjeg igrališta će se pozitivno utjecati na društveni standard na način da će se izgraditi i opremiti novo dječje igralište za najmanje 152 djece korištenjem pametnih rješenja prihvatljivim za okoliš. Dječje igralište će biti usmjereno na pametna rješenja koja će dodatno poticati na tjelesnu aktivnost u svrhu poboljšanja motoričkih sposobnosti te pozitivno utjecati na razvoj ekološku svijest djece kao što je npr. implementacija raznih aplikacija u svrhu praćenja postignutih rezultata na igralima, proizvodnja električne energije prilikom korištenja igrala i sl.

 

Naziv korisnika:

Grad Kutina

 

Ukupna vrijednost projekta:

708.765,00 HRK

 

Projekt je proveden uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 173.648,00 HRK.