Učitavanje...

Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom Dječjeg vrtića

Kratak opis projekta

Projektom će se rekonstruirati društveni dom, dograditi objekt za potrebe dječjeg vrtića, urediti dječje igralište te okoliš predmetnog objekta čime će se pozitivno doprinijeti razvoju kvalitete života, lokalne zajednice, društvene infrastrukture i  usluga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Grada Kutine. Projekt se sufinancira u sklopu Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” Tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

 

Ciljevi projekta:

  1. Rekonstrukcija društvenog doma s dogradnjom objekta i prenamjenom funkcije dijela prostora u dječji vrtić i dom kulture
  2. Uređenje dječjeg igrališta i okoliša predmetnog objekta
  3. Razvoj kapaciteta za obavljanje predškolskog odgoja na području Grada Kutine
  4. Razvoj kapaciteta djelovanja organizacija civilnog društva

 

Rezultati Projekta:

  1. Rekonstruiran i dograđen društveni dom s prenamjenom funkcije dijela prostora
  2. Uređene površine oko predmetnog objekta 
  3. Razvijeni kapaciteti predškolskog odgoja na području Grada Kutine
  4. Razvijeni kapaciteti djelovanja OCD-a

 

Vrijednost projekta: 10,5 milijuna kuna:

  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: 6.300.625,00 Kn (85%)
  • Proračun RH: 1.111.875,00 Kn (15%)