Učitavanje...

ŠPORTSKI CENTAR KUTINA – MULTIFUNKCIONALNA DVORANA BR.4

Grad Kutina sklopio je s Ministarstvom turizma i sporta Ugovor o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini, a radi provedbe projekta ,,ŠPORTSKI CENTAR KUTINA – MULTIFUNKCIONLNA DVORANA BR. 4.

Ministarstvo sufinancira navedeni projekt u iznosu od 316.879,64 kn.

Cilj projekta je poticanje bavljenja športom građana na području Grada Kutine, s posebnim naglaskom na približavanje športa osobama s invaliditetom, kroz adaptaciju dvorane IV. u multifunkcionalnu dvoranu koju će moći koristiti svi klubovi, sportske udruge i građani Kutine.

Projektom se ujedno nastoje ispraviti postojeći nedostaci kako bi sportaši Grada Kutine koji se uspješno natječu na nacionalnoj i međunarodnoj razini što kvalitetnije odrađivali svoje kondicijske i pripremne aktivnosti.