Učitavanje...

Mjesni odbori

Na području Grada Kutine osnovano je 25 mjesnih odbora radi ostvarivanja prava u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana Grada Kutine.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članovi vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju naknadu.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je gradonačelniku za zakonitost svoga rada. Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Financijska sredstva za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Grada.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održani su u studenom 2020. godine.

PREDSJEDNICI I POTREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA KUTINE

1.

BANOVA JARUGA

Ivan Abramović, predsjednik (HSLS)

Marko Perinović, , potpredsjednik (HSLS)

2.

BATINA

Antonio Bolarić, predsjednik (HDZ)

Mladen Bolarić, potpredsjednik (HDZ)

3.

BRINJANI

Jovo Trbojević predsjednik (SDP)

Marijan Lončar, potpredsjednik  (SDP)

4.

ČAIRE

Nevenka Krančević, predsjednik (HNS)

Jovan Krančević, potpredsjednik (HNS)

5.

GOJLO

Zoran Španiček, predsjednik (HDZ)

Daniel Bezjak, potpredsjednik(HDZ)

6.

HUSAIN

Vlado Kurečić, predsjednik (HDZ) 

Igor Benčić  potpredsjednik (HDZ)

7.

ILOVA

Dražen Ferić, predsjednik (HDZ)

Ruža Gačić potpredsjednik HDZ)

8.

JAMARICA

Danijel Oprauš predsjednik (nezav)

Mladen Eisenhauer potpredsjednik

9.

JANJA LIPA

Ivica Krpez, predsjednik (HSLS)

Marin Lilovac, potpredsjednik (HSLS)

10.

KATOLIČKE ČAIRE

Mato Bezuk, predsjednik (HDZ)

Stjepan Cindrić, potpredsjednik (HSLS)

11.

KLETIŠTE

Đurđica Rubčić, predsjednica (HSLS)

Tomislav Pavešić, potpredsjednik (HSLS)

12.

KR. KUTINICA

Dario Abramović, predsjednik

Tomislav Horvat, potpredsjednik

13.

KUTINA

Milivoj Babić, predsjednik (HDZ)

Matija Šurbek, potpredsjednik HDZ)

14.

KUTINICA

Aleksandar Bunčić, predsjednik

Davor Džorlev, potpredsjednik

15.

KUTINSKA SLATINA

Dubravko Somođi, predsjednik (HDZ)

Josip Žanić, potpredsjednik (HDZ)

16.

MEĐURIĆ

Zlatko Stjepanek, predsjednik (SDP)

Jaroslav Šoufek, potpredsjednik (SDP)

17.

MIKELUŠKA

Predrag Vujnović, predsjednik (HNS)

Dušanka Krizmanić, potpredsjednik(HNS)

18.

MIŠINKA

Snježana Krznarić, predsjednik (HDZ)

Nenad Mlinar, potpredsjednik (HDZ)

19.

RADNIČKO NASELJE

Damir Markuš, predsjednik (Domovinski pok.)

Zdravko Markuš, potpredsjednik (Domovinski)

20.

RADIĆEVA ULICA

Goran Troha, predsjednik (HDZ)

Ana Marija Benčić, potpredsjednik (HDZ)

21.

REPUŠNICA

Dražen Kinderman, predsjednik  (nezavisni)

Jasna Đurkan, potpredsjednica (nezavisni)

22.

SELIŠTE

Milena Šimundić, predsjednik (HDZ)

Branislav Krupljan, potpredsjednik (HNS)

23.

STUPOVAČA

Juro Rendulić, predsjednik (HSLS)

Franjo Vidović. potpredsjednik (HDZ)

24.

ŠARTOVAC

Drago Šparavac, predsjednik. (HDZ)

Ante Turkalj, potpredsjednik (HDZ)

25.

ZBJEGOVAČA

Nataša Vugrinović, predsjednica (HDZ)

Ksenija Gradinac Müller, potpredsjednica (HDZ)

 

Zakonodavni okvir