Učitavanje...

27. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine - 20. lipnja 2024.

13/06/2024

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/24-05/4

URBROJ: 2176-3-04/01-24-27

Kutina, 13. lipnja 2024.

 

 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

 

 

S A Z I V A

 

27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 20. lipnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 

 

D N E V N I  R E D

 

 

Zapisnik 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine, održane 9. travnja 2024. godine

1. Aktualni sat

2. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kutine u 2024. godini

     a) Nagrada za životno djelo

     b) Godišnje nagrade Grada Kutine

        Predlagatelj: Odbor za dodjelu priznanja Grada Kutine

        Izvjestitelj: g. Ivan Nekvapil, član Odbora

        Prilog: Prijedlog odluka i zapisnik sa sjednice Odbora

 

3. Izvješća o radu za 2023. godinu:

     a) Zajednica športskih udruga Grada Kutine

     b) Gradski savez KUD-ova Grada Kutine

     c) Vatrogasna zajednica Grada Kutine

       Predlagatelj: Gradonačelnik

       Izvjestitelji: g. Robert Kolenc, predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Kutine, g. Darko Preglej, predsjednik Gradskog saveza KUD-ova Grada Kutine i g. Slavko Špičak,                     predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Kutine

       Prilog: Izvješća

 

4. Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju za područje Grada Kutine u 2023. godini

    Predlagatelj: Gradonačelnik

    Izvjestitelj: gđa Sonja Đozo Repić predstojnica HZZ-a, Područni ured Kutina

    Prilog: Izvješće

 

5. Izvješće o sigurnosti prometa na području Grada Kutine u 2023. godini

    Predlagatelj: Gradonačelnik

    Izvjestitelj: g. Ivica Dragić načelnik Postaje prometne policije Kutina

    Prilog: Izvješće

 

6. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Kutine u 2023. godini

    Predlagatelj: Gradonačelnik

    Izvjestitelj: g. Zoran Ferenčak, načelnik Policijske postaje Kutina

    Prilog: Izvješće

 

7. Razmatranje izvješća o poslovanju za 2023. godinu tvrtki:

     a) Moslavine d.o.o. 

     b) Eko Moslavine d.o.o.

     c) Komunalnih servisa Kutina d.o.o.

     d) Razvojne agencije Mrav d.o.o.

     e) Moslavačkog lista d.o.o.

     Izvjestitelji: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik, g. Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o., g. Danijel Husnjak, direktor Eko Moslavine d.o.o., g. Krešimir Lenić, direktor KSK d.o.o., g. Tomislav           Kojundžić, direktor RA MRAV d.o.o. i g. Zoran Zovko, direktor Moslavačkog lista d.o.o.

     Prilog: Izvješća

 

8. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2024. godini na području Grada Kutine

     Predlagatelj: Gradonačelnik

     Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

     Prilog: Prijedlog programa

 

9. Prijedlog programa sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2024. godini na području Grada Kutine

    Predlagatelj: Gradonačelnik

    Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

    Prilog: Prijedlog programa

 

10. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2024. godini na području Grada Kutine

     Predlagatelj: Gradonačelnik

     Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

     Prilog: Prijedlog programa

 

11. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina II

      Predlagatelj: Gradonačelnik

      Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

      Prilog: Prijedlog programa

 

12. Prijedlog odluke o djelomičnom poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina III

      Predlagatelj: Gradonačelnik

      Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

      Prilog: Prijedlog programa

 

13. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2023. godinu

      Predlagatelj: Gradonačelnik

      Izvjestitelj: g. Robert Kolenc, pročelnik

      Prilog: Prijedlog plana

 

 

Materijali za raspravu dostavljaju se u prilogu predloženog dnevnog reda.

 

Mole se članovi Gradskog vijeća da se odazovu pozivu i dođu na sjednicu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 692-014 ili na vazdar@kutina.hr.

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Nebojša Čović, mag.oec.

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 

Komplet materijala možete preuzeti ovdje!