Učitavanje...

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine - 16. svibnja 2024.

08/05/2024

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/24-05/3

URBROJ: 2176-3-04/01-24-27

Kutina, 8. svibnja 2024.

 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

 

 

S A Z I V A

 

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 16. svibnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

   

D N E V N I  R E D

 

 Zapisnik 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine održane 9. travnja 2024. godine 

 

1. Aktualni sat

 

2. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Grada Kutine

Predlagatelj: Odbor za dodjelu priznanja Grada Kutine

Izvjestitelj: gđa Sanja Habek, predsjednica Odbora

Prilog: Prijedlog odluke

 

3. Izvješće o kvaliteti zraka na području Grada Kutine u 2023. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: g. Eduard Gelešić, pročelnik i g. Ivica Losso, direktor kvalitete, zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša, Petrokemija d.d.

Prilog: Izvješće

 

4. Izvješća o radu ustanova za 2023. godinu:

a) Muzej Moslavine Kutina

b) Knjižnica i čitaonica Kutina

c) Pučko otvoreno učilište Kutina

d) Vatrogasna postrojba Kutina

e) Športski centar Kutina

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: gđa Jasmina Uroda Kutlić, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina, gđa Suzana Pomper, ravnateljica Knjižnice i čitaonice Kutina, gđa Sanja Feltrin, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Kutina, g. Danijel Lipšanski, ravnatelj-zapovjednik Vatrogasne postrojbe Kutina i  g. Renato Habek, ravnatelj Športskog centra Kutina

Prilog: Izvješća

 

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2023. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: g. Ivan Crnac, pročelnik

Prilog: Prijedlog izvještaja

 

6. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Eduard Gelešić, pročelnik

Prilog: Prijedlog zaključka i Izvješće 

 

7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Eduard Gelešić, pročelnik

Prilog: Prijedlog zaključka i Izvješće

 

8. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u korist Sisačko-moslavačke županije

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

 

9. Prijedlog odluke o određivanju Dana hrvatskih branitelja Grada Kutine

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Željko Tomičić, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

 

10. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima financiranja Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2024. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Željko Tomičić, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

 

11. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Kutine za 2024. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Željko Tomičić, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

 

12. Prijedlog:

          a) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Stjepana Kefelje

          b) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Vladimira Vidrića

          c) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Mate Lovraka

          d) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Zvonimira Franka

          e) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Banova Jaruga

          f) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OGŠ Borisa Papandopula

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Željko Tomičić, pročelnik

Prilog: Prijedlozi odluka

 

13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Kutina

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Željko Tomičić, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

 

 

14. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Kutine za 2024. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Robert Kolenc, pročelnik

Prilog: Prijedlog plana

 

 

Materijali za raspravu dostavljaju se u prilogu predloženog dnevnog reda.

Mole se članovi Gradskog vijeća da se odazovu pozivu i dođu na sjednicu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 692-014 ili na vazdar@kutina.hr.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Nebojša Čović, mag.oec.

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 

Komplet materijala možete preuzeti ovdje!