Učitavanje...

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine - 09. 04. 2024.

02/04/2024

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/24-05/2
URBROJ: 2176-3-04/01-24-23
Kutina, 2. travnja 2024.


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine


S A Z I V A

25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine 
za dan 9. travnja 2024. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati 
u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina


Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći


D N E V N I  R E D

 

Zapisnik 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine održane 12. ožujka 2024. godine 

1.    Aktualni sat

2.    Izvješće o radu davatelja usluge sakupljanja komunalnog otpada - Eko Moslavine d.o.o. za 2023. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: g. Danijel Husnjak, direktor Eko Moslavine d.o.o.
Prilog: Izvješće

3. Prijedlog:

  1.  Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2024. godinu
  2. I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
  3. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
  4. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2024. godinu
  5. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu
  6. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2024. godinu
  7. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2024. godinu
  8. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu
  9. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2024. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: Gradonačelnik i g. Ivan Crnac, pročelnik

Prilog: Prijedlozi odluke i programa


4.    Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine za kapitalne projekte izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih gradskih cesta i izgradnje nogostupa
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: g. Ivan Crnac, pročelnik
Prilog: Prijedlog odluke


5.    Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina III
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik
Prilog: Prijedlog odluke


6.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
Predlagatelj: Gradonačelnik
 Izvjestitelj: g. Eduard Gelešić, pročelnik
 Prilog: Prijedlog odluke


7.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Kutine
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: g. Zlatko Babić, gradonačelnik i gđa Martina Vazdar, pročelnica
Prilog: Prijedlog odluke

Mole se članovi Gradskog vijeća da se odazovu pozivu i dođu na sjednicu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 692-014 ili na vazdar@kutina.hr. 
                                                                                                 Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                                                 Nebojša Čović, mag.oec.

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 

Komplet materijala možete preuzeti ovdje!  

Dokumenti