Učitavanje...

24. sjednica Gradskog vijeća - 12.03.2024

05/03/2024

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/24-05/1

URBROJ: 2176-3-04/01-24-15

Kutina, 5. ožujka 2024.

 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

 

S A Z I V A

 

24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 12. ožujka 2024. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 Zapisnik 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine održane 19. 12. 2023. godine

  1. Aktualni sat
  1. Prezentacija ponude tvrtke Eko Reciklažni Park d.o.o na natječaj za kupnju zemljišta u ILZ

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: Gradonačelnik, g. Hrvoje Krmelić, pročelnik i predstavnik tvrtke ERP

  1. Prijedlog programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom prodajom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine za 2024. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

Prilog: Prijedlog programa

  1. Prijedlog odluke o usvajanju strateškog dokumenta „Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Kutine (SECAP)“

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

  1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Kutine u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

Prilog: Prijedlog zaključka

  1. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kutine za 2023. godinu

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Kutine

 Izvjestitelji: Predstavnik Savjeta mladih Grada Kutine i g. Željko Tomičić, pročelnik

 Prilog: Izvješće

  1. Prijedlog odluke o odobravanju Plana rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Kutine za 2024. godinu

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Kutine

Izvjestitelji: Predstavnik Savjeta mladih Grada Kutine i g. Željko Tomičić, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

  1. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2024.  godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Robert Kolenc, pročelnik

Prilog: Prijedlog plana

 

Materijali za raspravu dostavljaju se u prilogu predloženog dnevnog reda.

 

Mole se članovi Gradskog vijeća da se odazovu pozivu i dođu na sjednicu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 692-014 ili na vazdar@kutina.hr.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Nebojša Čović, mag.oec.

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 

Komplet materijala možete preuzeti ovdje! 

Dokumenti