Učitavanje...

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine - 4.7.2023.

27/06/2023

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-05/6
URBROJ: 2176-3-04/01-23-1
Kutina, 26. lipnja 2023.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 4. srpnja 2023. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 

D N E V N I  R E D 

Zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine

 

 1. Aktualni sat 
 1. Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju za područje Grada Kutine u 2022. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: gđa Sonja Đozo Repić predstojnica HZZ-a, Područni ured Kutina

Prilog: Izvješće

 1. Izvješće o sigurnosti prometa na području Grada Kutine u 2022. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Ivica Dragić načelnik Postaje prometne policije Kutina

Prilog: Izvješće

 1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Kutine u 2022. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Predrag Fitnić, načelnik Policijske postaje Kutina

Prilog: Izvješće

 1. Razmatranje izvješća o poslovanju za 2022. godinu tvrtki:
  1. Moslavine d.o.o. 
  2. Eko Moslavine d.o.o.
  3. Komunalnih servisa Kutina d.o.o.
  4. Razvojne agencije Mrav d.o.o.

Izvjestitelji: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik, g. Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o., g. Danijel Husnjak, direktor Eko Moslavine d.o.o., g. Krešimir Lenić, direktor KSK d.o.o. i  g. Tomislav Kojundžić, direktor RA MRAV d.o.o.

Prilog: Izvješća

 1. Prijedlog odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2023. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: Gradonačelnik i g. Ivan Crnac, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

 1. Prijedlog odluke o podmirenju troškova izgradnje stambeno-poslovne zgrade iz Programa POS-a na Trgu dr. Franje Tuđmana u Kutini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

 1. Prijedlog odluke o kupnji stana površine 57,79 m2, oznake S-7 na 3. katu i 3 garaže u zgradi na Trgu kralja Tomislava u Kutini sagrađenoj na k.č.br. 3665/3 k.o. Kutina

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

 1. Prijedlog odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu s ograničenom odgovornošću Moslavački list

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik

Prilog: Prijedlog odluke

 1. Prijedlog odluke o prihvaćanju investicije na području ILZ Kutina investitora trgovačkog društva Accolade VII

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: g. Hrvoje Krmelić, pročelnik i predstavnici tvrtke Accolade VII

Prilog: Prijedlog odluke

Predsjednik Gradskog vijeća

Nebojša Čović, mag.oec.

Komplet materijala (.pdf)

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Dokumenti