Učitavanje...

Gradsko vijeće Grada Kutine

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada Kutine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom Statutom Grada. Bira se neposrednim tajnim glasovanjem građana na način određen zakonom. Gradsko vijeće ima 19 vijećnika. Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje četiri godine.

Na izborima održanim 16. svibnja 2021. godine izabrano je Gradsko vijeće, a konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 8. lipnja 2021. godine na kojoj su izabrani predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine je g. Nebojša Čović (HDZ) koji saziva sjednice predstavničkog tijela, predsjedava sjednicama i predstavlja Gradsko vijeće.

Potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Kutine su g. Dražen Kinderman (nezavisni) i g. Ivica Glibo (nezavisni) koji pomažu predsjedniku u radu, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Gradsko vijeće i predsjednik.

Članovi Gradskog vijeća Grada Kutine su:

1.            Nebojša Čović-HDZ - Predsjednik GV

2.            Robert Krpes - OIP

3.            Matija Šurbek - HDZ

4.            Jure Nikšić - HSU

5.            Miroslav Šnjarić-nezavisni

6.            Dražen Kinderman-nezavisni

7.            Milena Šimundić- HDZ

8.            Nataša Vugrinović– HDZ

9.            Davor Kljakić- nezavisni

10.          Drago Šparavac – HDZ

11.          Slavko Snovak – HNS

12.          Jasminka Molnar – SDP

13.          Barbara Mihaljević – SDP

14.          Drago Šivak – SDP

15.          Vlatka Vasik Šoufek – SDP

16.          Momir Rajšić – Laburisti

17.          Davor Malić– DP

18.          Ivica Glibo - nezavisni

19.          Dragutin Vagner – HSS


GRAD KUTINA - Prijenos sjednice gradsko vijeća

Dokumenti