Učitavanje...

Geotermalna energija

English

Općenite informacije o projektu

Naziv projekta: Izrada tehničke dokumentacije za istraživanje geotermalne vode na području Batine, Grad Kutina

Nositelj projekta: Grad Kutina

Partneri: EFLA hf (Island), Razvojna agencija Mrav d.o.o.

Projekt je sufinanciran putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. od strane država donatora Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Programa energije i klimatske promjene.

Natječaj: Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije

Ukupna vrijednost projekta: 231.675,22 €

Iznos sufinanciranja: 194.588,58 €  (83,99 % bespovratna sredstva EGP-a)

Trajanje projekta: 13.4.2022. – 13.4.2024. (24 mjeseca)

Grad Kutina je kroz izradu preliminarne analize geotermalnog potencijala istražnog prostora geotermalne vode dokazao da na njegovom području postoji geotermalni potencijal, te je kroz apliciranje projekta „Izrada tehničke dokumentacije za istraživanje geotermalne vode na području Batine, Grad Kutina“ krenuo u smjeru prema stvaranju preduvjeta za korištenje iste.

Opći cilj projekta je procijeniti geotermalni potencijal istražnog prostora Kutina za proizvodnju i kombinirano korištenje geotermalne energije (sustava daljinskog grijanja i komercijalno korištenje) kroz istraživanje geotermalnih vodonosnika, prije svega vodonosnika razvijenih u Kutinskim pješčenjacima panonske starosti koji su raskriveni bušotinom Batina-1, a taloženi su i na prostoru Grada Kutine.

Prvi korak Grada Kutine u tom smjeru predstavlja izrađena analiza mogućih izvora obnovljive energije na vlastitom tlu. Grad Kutina je područje povijesnog istraživanja nafte i plina te su na njegovom području izbušene brojne istražne i proizvodne bušotine. U širem istražnom području  pa tako i u području grada Kutine bušotinama je vidljiv geotermalni potencijal pješčenjaka. Preliminarnom analizom istraživanja geotermalne vode izdvojene su bušotine s geotermalnim potencijalom utvrđenim bušenjem i testiranjem. Geotermalni objekti su Vrbak-1, bušotina na južnom dijelu prostora te bušotina Batina-1. udaljena manje od 3 km od potencijalnih potrošača geotermalne energije na području grada Kutine. Preliminarnom studijom, temeljem postojećih ograničenih podataka, naznačene su granice povoljnog razvoja pješčenjaka geotermalnih vodonosnika koji se proteže u smjeru samog Grada Kutine.

Projektom se rješava problem nepostojanja cjelovitog pregleda geotermalnog potencijala, odnosno nepostojanja tehničke dokumentacije za istraživanje geotermalne vode na području Grada Kutine.

Nakon izrade tehničke dokumentacije i naknadne potpune realizacije cjelokupnog projekta koji će uslijediti, Kutina će imati instalirane kapacitete za korištenje obnovljivih izvora energije  u iznosu od 5.4 MW. Grad Kutina geotermalnu energiju planira kombinirati s drugim obnovljivim izvorima energije.

Tehnička dokumentacija za istraživanje geotermalne vode sastoji se od sljedeće dokumentacije:

  1. ZAHTJEV ZA OTVARANJE NATJEČAJA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNE VODE
  2. IZRADA PONUDE ZA NATJEČAJ ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNE VODE
  3. STUDIJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA
  4. IDEJNO NAFTNO RUDARSKI PROJEKT TESTIRANJA BUŠOTINE
  5. ELABORAT OCJENE O POTREBI PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ
  6. NAFTNO RUDARSKI PROJEKT BUŠOTINE
  7. LOKACIJSKA DOZVOLA
  8. ELABORAT O REZERVAMA

 

Potencijal za unapređenje gospodarstva:

Na području Grada Kutine postoji veliki broj potencijalnih korisnika geotermalne energije, kako u privatnom sektoru, tako i u javnom. U javnom sektoru površina koja se odnosi na gradske i državne ustanove te odgojno-obrazovne ustanove iznosi oko 50.000 m2, potencijalni korisnici u privatnom sektoru (trgovački centri, proizvođačka industrija, poljoprivreda i ostalo) ima površinu veću od  80.000,00 m2. Projekt pokazuje pozitivne financijske pokazatelje u slučaju remonta, i u slučaju bušenja nove bušotine. Tehnološki napredne tvrtke s područja Grad Kutina koje će kroz korištenje geotermalne energije smanjiti vlastite troškove poslovanja (koje su inače koristile za energiju grijanja i hlađenja),  a ušteđene sredstva će dalje moći ulagati u razvoj i inovacije proizvodnih procesa, te će zbog toga ostvarivati bolje poslovne rezultate. Isto tako smanjit će se razina godišnjih emisija CO2 i davanja koja tvrtke moraju izdvajati za plaćanje. Zbog mogućnosti smanjenih emisija CO2 potencijalnim korisnicima će se lakše biti odlučiti na investicije na području Grada Kutine. Na području Grada Kutine posebno je važno ulagati u moderne tehnologije i obnovljive izvore energije

 

Primarni cilj projekta je istraživanje geotermalnog potencijala pješčenjaka panonske starosti raskrivenih u bušotini Batina-1. Bušotina je izrađena 1968. godine uz cestu Kutina-Banova Jaruga, u neposrednoj blizini kuća naselja Batina u pravcu sela Ilova. Pješčenjaci su, kako su pokazale preliminarne analize, izuzetno povoljnih kolektorskih svojstava i zasićeni vodom visokog saliniteta, 38 g NaCl/l vode. Prosječna propusnost zone iznosi preko 94 mD, dok je poroznost gotovo 30 %. Temperatura sloja određena je na temelju temperaturnog dijagrama i u težištu ležišta iznosi 86 °C. Pretpostavlja se proizvodnja od 17 do 27 l/s, što znači proizvodnju 5,41 MWt, što je dovoljno za grijanje više od 100.000 m2 prostora uz smanjenje emisije ugljičnog dioksida od 6,957 tCO2/god. Uz ispitivanje potencijala pješčenjaka nabušenih bušotinom Batina-1, geofizički radovi bit će usmjereni i na ostale geotermalne vodonosnike istražnog prostora.