Učitavanje...
Program razvoja poduzetništva

Program razvoja poduzetništva

Grad Kutina je na Gradskom vijeću 2001. godine usvojio prvi PROGRAM POTICANJA RAZVOJA U GRADU KUTINA kao temeljni dokument s ciljevima, smjernicama i poticajnim mjerama za razvoj gospodarstva na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj: 9/01, 2/11, 3/11, 5/14, 1/20, 1/22.). Od tog vremena do danas bilo je nekoliko izmjena i dopuna većim djelo zbog usklađivanja s promjenama zakona,

SVRHA PROGRAMA

Ovaj Program donosi se u cilju poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Kutine.
Programom se utvrđuju smjernice razvoja gospodarstva, prioriteti, poticajne mjere, kriteriji za dodjelu određenog oblika pomoći, te iznosi i izvori sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva.

MISIJA I CILJ GRADA U RAZVOJU GOSPODARSTVA

Misija

Grad Kutina mora biti mjesto pozitivnog gospodarskog ozračja i povoljnog ekonomskog i infrastrukturnog okruženja sposobno da u najkraćem vremenu prepozna i omogući razvoj ciljanih gospodarskih aktivnosti za sve poduzetnike zainteresirane za ostvarivanje poduzetničkog poduhvata.

Ciljevi

Srednjoročni cilj - Osigurati zakonske i infrastrukturne uvjete, te servisne usluge koje će omogućiti razvoj ciljanih gospodarskih aktivnosti na području Grada.

Dugoročni cilj - Stvoriti i osmišljeno razvijati zakonske i infrastrukturne uvjete, te servisne usluge koje će omogućiti razvoj ciljanih gospodarskih aktivnosti na području Grada uz stalno praćenje gospodarskog okruženja i implementiranje novih spoznaja u proces gospodarskog razvoja Grada.

SMJERNICE RAZVOJA GOSPODARSTVA

U sveukupnom razvoju gospodarstva osnovne smjernice razvoja su:

 • obrt,
 • malo i srednje poduzetništvo,
 • poljoprivreda,
 • turizam,
 • osmišljavanje skupa dugoročnih mjera i aktivnosti usmjerenih u stvaranje okruženja poticajnog za ostvarenje poduzetničkog pothvata.

PRIORITETNE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Prioritetnim djelatnostima u provedbi ovog Programa utvrđuju se:

 • proizvodnja i prerada,
 • obrtničke usluge,
 • poljoprivredna i turistička obiteljska gospodarstva,
 • poslovne i intelektualne usluge vezane uz proizvodnju,
 • programi poduzetnika početnika,
 • inovacije u funkciji gospodarstva,
 • ekološki programi.

POTICAJNE MJERE

Grad Kutina će na način i prema uvjetima utvrđenim ovim Programom, poticati razvoj gospodarstva sa slijedećim mjerama:

 • Upravno-političko okruženje: Donošenje odluka i programa sa ciljem omogućavanja poticanja poduzetništva, maksimalna transparentnost i fleksibilnost u radu gradske uprave, gradonačelnika i gradskog vijeća, uključivanje u lokalne i međunarodne programe i organizacije na svim razinama , osiguranje stabilno g političko g okruženja.
 • Servisno okruženje: osnivanje posebnih centra- agencija za pomoć u vođenju poslovnih projekata, sustavna prezentacija sveukupnih gradskih potencijala,
  digitalizacija i automatizacija katastarskih podloga i uređenje vlasničkih odnosa, izrada svih dokumenata prostornog uređenja Grada, maksimalno stavljanje u funkciju gradskih odjela i službi za potrebe poduzetnika odnosno osiguranje svih oblika institucionalne podrške.
 • Infrastrukturno okruženje : održavanje i izgradnja infrastrukture za potrebe razvoja gospodarstva (poduzetnički inkubatori, poslovne zone, slobodne bescarinske
  zone, izgradnja kapitalne komunalne infrastrukture i dr.).
 • Financijsko okruženje: stvaranje povoljnih kreditnih linija za razvoj gospodarstva, proračunske, porezne i druge financijske pogodnosti na lokalnoj razini.

Više možete pročitati iz dokumenata.

Dokumenti