GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Događanja u Kutini

Javna prezentacija iProračuna Grada Kutine - 12:00h
Početno vrijeme:
10. rujna 2019. 12:00
Vrijeme završetka:
10. rujna 2019. 13:00
Opis:

Grad Kutina je u suradnji sa tvrtkom Libusoft cicom d.o.o. krenuo u ostvarivanje projekta „iProračun“ sa ciljem povećanja transparentnosti proračunskog procesa i približavanja proračuna što većem broju zainteresiranih dionika. Prvi rezultati biti će vidljivi na prezentaciji na koju Vas ovim putem pozivamo. Nadamo se da ćete se odazvati i svojim aktivnim sudjelovanjem nam pružiti povratnu informaciju o do sada učinjenom i eventualnim primjedbama i prijedlozima pomoći nam u unapređenju samog projekta.

Prezentacija projekta „iProračun“ Grada Kutine održati će se

u utorak, 10. rujna 2019. godine u 12,00 sati

u prostorijama Poduzetničkog inkubatora, Ulica Hrvatskih branitelja 2, Kutina.

U Kutini