GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Molba sugrađanima za poštivanje prometnih znakova


U posljednjih nekoliko tjedana primijećeno je kako se oštećuju pojedini prometni znakovi na području Grada Kutine na način da se okreću u suprotnom smjeru. Posljednji takav znak koji je okrenut u suprotnom smjeru je znak zabrane prolaza biciklistima na biciklističkoj stazi kod mosta koji spaja Dalmatinsku i Školsku ulicu. Spomenuti znak umjesto da gleda u smjeru dijela staze koja nije previđena za kretanje biciklista, pokazuje na zabranu kretanja biciklistima na samoj biciklističkoj stazi.


Nepropisno okrenut znak

 

 

Iako se na prvi pogled ovakve radnje mogu činiti zabavne i bezazlene, ovim putem molimo sugrađane da radi sigurnosti svih sudionika u prometu ne zbunjuju sudionike na spomenutim lokacijama. Prometni propisi su postavljeni u skladu sa prometnim studijama, usuglašeni sa nadležnim institucijama i njihova je primarna funkcija neometan promet i sigurnost svih sudionika u prometu.

Spomenuti znak vraćen je u prvobitno stanje uz nadu kako neće biti potrebe za ponovnom intervencijom.

Komunalno redarstvo Grada Kutine redovito izlazi na teren i upoznato je sa situacijom oštećivanja znakova te moli sugrađane za razumijevanje i daljnje poštivanje svih prometnih propisa i znakova, kao i neuništavanje istih.

 

Znak u odgovarajućem smjeru
Znak u odgovarajućem smjeru

 

Znak u odgovarajućem smjeru

4.8.2022. - DruštvoBroj čitanja: 592 ... Autor: Žaklina ...