GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom


Eko Moslavina uspješno je provela projekt „Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom“. Javnost je o rezultatima projekta izvještena na završnoj konferenciji projekta.
„U okviru projekta Eko Moslavini isporučena su dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada te je proveden niz radionica i predavanja s ciljem poticanja stanovništva na razvrstavanje otpada, jer konačni je cilj smanjenje količina miješanog komunalnog otpad.“, rekao je Danijel Husnjak, direktor Eko Moslavina.
Voditelj projekta Vjekoslav Hanjilec naglasio je kako je vrijednost projekta 1.444.030,00 kn te je sufinanciran od strane EU iz Kohezijskog fonda u visini od 85%, tj od 1.227.265,04 kn bespovratno.
Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine i Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina izrazili su zadovoljstvo uspješnom provedbom projekta te su pozvali sugrađane na odvojeno sakupljanje otpada.
Načelnik Općine Velika Ludina istaknuo je kako će se na području njegove općine pojačati, kako je rekao, borba protiv divljih odlagališta otpada.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine naglasio je kako će Grad Kutina nakon ovog projekta nastaviti s novim projektima u cilju smanjenja miješanog komunalnog otpada te povećanja razvrstavanja otpada u kućanstvima.

 
“ZELENA MOSLAVINA KROZ ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM”

(Ref.broj: KK.06.3.1.18.0144)
Projekt je financiran iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020


Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10 000 Zagreb,
Web stranica: https://mingor.gov.hr/


Posredničko tijelo razine 2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Web stranica: https://www.fzoeu.hr/


Korisnik: EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Zagrebačka 1, Kutina
Web stranica: https://eko-moslavina.hr/


Kratki opis projekta:

Provedbom ovog Projekta nabavljena su dva adekvatna komunalna vozila s nadogradnjama kojima se obavlja odvojeno prikupljanje otpada putem spremnika i zvonolikih spremnika na zelenim otocima. Informativno izobraznim aktivnostima će se doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti izdvajanja frakcija (papir, plastika, metal, staklo, tekstil i glomazni otpad). Sve aktivnosti su dizajnirane sa ciljem doprinosa smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Navedeno će doprinijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom sukladno shemi sustava gospodarenja otpadom navedenom u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.


Ciljevi i očekivani rezultati:

Specifični cilj: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta
Rezultati: Nabavljena 2 komunalna vozila s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i stakla
– Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada – 700 tona


Ukupna vrijednost projekta: 1.444.030,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 1.227.265,04 HRK (84,9888881%)

*Sukladno Dodatku I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., razdoblje provedbe Projekta je od 19.02.2021. do 19.04.2022. godine.

 

 

 Izvor: radiomoslavina.hr

 28.4.2022. - DruštvoBroj čitanja: 842 ... Autor: Žaklina ...