GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

SMŽ objavila Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje Nagrade


Odbor za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije raspisao je Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Sisačko-moslavačke županije u 2022. godini.

I. Nagrada Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se kao:
a) Nagrada za životno djelo
b) Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodisnjem razdoblju
c) Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

II. Nagrada Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se građanima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom promicanju znanosti, kulture, prosvjete, umjetnosti, gospodarstva, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnom radu, kao i za određene pothvate u području zaštite života ljudi, imovine i u drugim područjima društvenog života Sisačko-moslavačke županije koje pridonose ugledu i promidzbi Sisačko-moslavačke županije.

III. Kriterij za dodjelu Nagrade Sisačko-moslavačke županije:

a) Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji su svojim stvarateljskim, teorijskim i praktičnim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Sisačko-moslavačke županije;
b) Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najbolje postignute rezultate:
–  u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području
–  za objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena
ostvarenja
–  kao uzomom stručnjaku i djelatniku, odnosno građaninu;

c) Nagrada za doprinos ugledu i promidzbi Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za njihovo djelovanje u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

IV. Prijedlog za dodjelu Nagrade Sisačko-moslavačke županije mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela Županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe.

V. Prijedlog za dodjelu Nagrade Sisačko-moslavačke županije mora sadržavati:

–  ime i prezime, adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište ustanove ili druge pravne osobe koja se predlaže za dodjelu nagrade
–  područje za koje se predlaže
–  pisano obrazloženje prijedloga
–  raspoloživu dokumentaciju kao dokaz za prijedlog.

VI. Rok za podnošenje prijedloga je 27. travnja 2022. godine.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

VII. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije putem Upravnog odjela za poslove župana, Sisačko-moslavačke županije, Sisak, I. K. Sakcinskog 26, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE — NE OTVARATI“.

13.4.2022. - DruštvoBroj čitanja: 309 ... Autor: Žaklina ...