GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Obavijest korisnicima Eko Moslavine


Eko Moslavina je na svojim web stranicama postavila obavijest o odvozu komunalnog otpada od 01. travnja 2022. godine.

Priopćenje u cijelosti možete pročitati u nastavku:


Poštovani korisnici javne usluge s područja Grada Kutine, Grada Popovača i Općine Velika Ludina,

od 01.04.2022.g. odvoz komunalnog otpada „sa kućnog praga“ na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina će biti vršen prema „novom“ rasporedu, koji je dostavljen korisnicima u prosincu 2021.g., uz račun za studeni 2021.g..

Iako se „novi“ raspored ne razlikuje značajno od dosadašnjeg, upućujemo korisnike da dodatno provjere dane odvoza i naselja/ulice koje su raspoređene na te dane.

U privitku se nalazi „važeći“ pročišćeni raspored za područje Grada Kutine i Općine Velika Ludina, za razdoblje od TRAVNJA do PROSINCA 2022.g..

Na području Grada Popovače, od 01.04.2022.g., javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada preuzima poduzeće Komunalni servisi Popovača d.o.o.. Sve upite vezane za daljnje korištenje javne usluge od navedenog datuma uputite na Komunalni servisi Popovača d.o.o..

Korisnicima s područja Grada Kutine i Općine Velika Ludina, javnu uslugu i nadalje pruža Eko Moslavina d.o.o..

 
Vaša Eko Moslavina d.o.o.!!!


Raspored odvoza: 

https://eko-moslavina.hr/Portals/0/Postupanje%20s%20otpadom/Rasporedi_2022/KT_2022/Kutina_raspored_mko_bko_papir_plastika_2022_0412a.pdf?fbclid=IwAR2AJ-yEwnaMIKAl2oa6QrC1D_hWnzHS3n82KGaqARLHGrYz_jxU-yShb3o

30.3.2022. - DruštvoBroj čitanja: 829 ... Autor: Žaklina ...