GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Naviku usvoji, otpad odvojiU okviru EU projekta Eko Moslavine „Zelena Moslavina kroz održivo gospodarene otpadom“, održano je predavanje “Naviku usvoji, otpad odvoji!“
Eko Moslavina je početkom godine prijavila te osigurala sredstva za sufinanciranje u projektu “Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom”. Vrijednost projekta je 1.444.030,00 kn te je sufinanciran od strane EU iz Kohezijskog fonda u visini od 85%, tj od 1.227.265,04 kn bespovratno. Razdoblje provedbe projekta je od 19.02.2021. do 19.10.2021. godine.
“U projektu će uskoro biti isporučena dva adekvatna komunalna vozila s nadogradnjama kojima će se vršiti odvojeno prikupljanje otpada putem spremnika i zvonolikih spremnika na zelenim otocima. Informativno izobraznim aktivnostima će se doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti izdvajanja frakcija (papir, plastika, metal, staklo, tekstil i glomazni otpad). Sve aktivnosti su dizajnirane s ciljem doprinosa smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Navedeno će doprinijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom sukladno shemi sustava gospodarenja otpadom navedenom u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske”, rekao je Vjekoslav Hanjilec, voditelj projekta.
Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine zahvalila je građanima na suradnji u ostvarivanju ciljeva koje je pred lokalnu zajednicu i komunalno poduzeće postavila država. „Napredujemo i zajedno smo količinu odvoreno sakupljenog otpada na kućnom pragu s početnih 7% povećali na 17%. Ovaj projekt će doprinijeti postizanju zadanih ciljeva, a glavni je cilj zaštita prirode i okoliša.“, istaknula je direktorica Eko Moslavine.EU projekte Eko Moslavine:
“Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom”
(Ref.broj: KK.06.3.1.18.0144)
Ispred EKO MOSLAVINA d.o.o., direktorica Adrijana Cvrtila je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Posredničko tijelo razine 1:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
Radnička 80, 10 000 Zagreb,
Kontakt: 01/3717-111 Web stranica: https://mingor.gov.hr/
Posredničko tijelo razine 2:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Kontakt: 01/5391-800 Web stranica: https://www.fzoeu.hr/
Korisnik: EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Zagrebačka 1, Kutina
Kontakt: 044/659-030
Web stranica: https://eko-moslavina.hr/
Kratki opis projekta:
Provedbom ovog Projekta nabavit će se dva adekvatna komunalna vozila s nadogradnjama kojima će se vršiti odvojeno prikupljanje otpada putem spremnika i zvonolikih spremnika na zelenim otocima. Informativno izobraznim aktivnostima će se doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti izdvajanja frakcija (papir, plastika, metal, staklo, tekstil i glomazni otpad). Sve aktivnosti su dizajnirane s ciljem doprinosa smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Navedeno će doprinijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom sukladno shemi sustava gospodarenja otpadom navedenom u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.
Ciljevi i očekivani rezultati:
Specifični cilj:
– Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta
Rezultati:
– Nabavljena 2 komunalna vozila s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i stakla
– Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada – 700 tona
Ukupna vrijednost projekta: 1.444.030,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 1.227.265,04 HRK (84,9888881%)
Razdoblje provedbe projekta: 19.02.2021. – 19.10.2021.
Kontakt osoba za više informacija:
Vjekoslav Hanjilec, v.hanjilec@eko-moslavina.hr

Izvor: radiomoslavina.hr

4.10.2021. - DruštvoBroj čitanja: 881 ... Autor: Žaklina ...