GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

u Kutini

Obustava postrojenja DUKI 2


Danas (23. rujna) uslijedit će obustava rada Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.23.9.2021. - DruštvoBroj čitanja: 366 ... Autor: Žaklina ...