GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

ZELENA KUTINA


U sklopu Svjetskog dana čišćenja (World Cleanup Day 2021), Grad Kutina ove godine sudjelovao je u akciji čišćenja divljih deponija te je obavio već najavljenu akciju čišćenja predviđenu za 18. rujna zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta.  

Grad Kutina je putem Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša organizirao akciju čišćenja divljih deponija u Radićevoj ulici  te u Jamaricama.

Prva faza saniranja divlje deponije u Radićevoj ulici je izvršena prilikom čega je zbrinuto i odvezeno 84m3 otpada.

Mještani Mjesnog odbora Jamarice također su sudjelovali u akciji te su izvršili sanaciju divlje deponije u svom naselju pri čemu je odvezeno i zbrinuto oko 15m3 otpada.

Komunalno redarstvo Grada Kutine provoditi će pojačani nadzor u provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada na područjima svih mjesnih odbora Grada Kutine.

Provodit će se posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada poput učestale kontrole lokacija od strane komunalnog redara i postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada.

Prijava se može podnijeti i osobno komunalnom redaru na telefon  044/681-081.

Ovim putem pozivamo građane da čuvaju okoliš, doprinose efikasnom i održivom gospodarenju otpadom i smanjenju broja divljih odlagališta.


 

 

ž

 17.9.2021. - DruštvoBroj čitanja: 1268 ... Autor: Žaklina ...