GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Grad Kutina uključen u pilot projekt projekt RESPONSa


Grad Kutina uključen u pilot projekt RESPONSa: Response to landslide and flash flood risk with Early Warning System design (Sustav ranog upozoravanja kao odgovor na rizik od pojave klizišta i bujičnih tokova) koji je u četvrtak, 8. travnja predstavljen široj javnosti na radnom sastanku predstavnika Hrvatskog geološkog instituta i Grada Kutine. Voditelj projekta je dr.sc. Vlatko Gulam, vodeći partner Hrvatski geološki institut iz Zagreba, uz projektne partnere Rudarsko geološko građevinski fakultet iz Tuzle  i JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice. Vrijednost projekta koji se bavi sustavom ranog upozorenja kao odgovor na rizik od pojave klizišta i bujičnih tokova je 935.168,30 EUR te traje od listopada  2020. godine do ožujka 2023.  Projekt RESPONSa provodi se u sklopu EU programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Posljednjih godina svjedoci smo sve češćih pojava klizišta, a nastavak ovog trenda očekuje se i u budućnosti, prvenstveno zbog češćih ekstremnih vremenskih uvjeta (npr. intenzivnih ili dugotrajnih oborinama), povećane urbanizacije i krčenja šuma. Iz tog razloga potrebno je naglasiti potrebu za prevencijom i istraživanja usmjeriti na smanjenje rizika od klizišta, kako bi se zaštitili ljudi, njihova imovina i okoliš. Stoga veliki izazov predstavlja podizanje svijesti šire javnosti, kako bi se naglasila važnost prevencije i mogućnost predviđanja budućih opasnih događaja te pomoglo prostornim planerima, civilnoj zaštiti i predstavnicima lokalne zajednice u kreiranju politika s ciljem održivog upravljanja zemljištem. Uzimajući u obzir klizišta, jedan od načina koji doprinosi strategiji ublažavanja njihovih posljedica je uspostava sustava ranog upozoravanja od pojave klizanja, što predstavlja i glavni cilj projekta RESPONSa.

„Uspješna suradnja Hrvatskog geološkog instituta i Grada Kutine, započeta 2019. godine kada je izrađena karta podložnosti na klizanje za određena područja Grada i spremnost gradskih predstavnika na aktivno sudjelovanje u aktivnostima projekta, rezultirali su odabirom upravo Grada Kutine za projektno pilot područje. U fokusu projekta RESPONSa su istraživanja vezana uz praćenje klizišta korištenjem metoda daljinskih istraživanja, a aktivno sudjelovanje ključnih dionika (predstavnika lokalne zajednice, civilne zaštite, meteorološke službe) omogućit će procjenu kapaciteta lokalne zajednice i izradu operativnih procesa za različite geohazardne scenarije“ rekao je voditelj projekta Vlatko Gulam.

 

„Drago mi je što je Grad Kutina jedan od gradova koji je odabran za projektno pilot područje. Novim saznanjima, istraživanjima i metodama istraživanja svakako ćemo doprinijeti boljim znanstvenim metodama u području ranog upozorenja. Spomenuti sastanak samo je prvi od mnogih u sklopu projekta te svim istraživačima i sudionicima projekta želim puno sreće u daljnjem radu“ rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić.



8.4.2021. - Društvo



Broj čitanja: 515 ... Autor: Žaklina ...